Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Планове за енергийна ефективност на Община Дряново


 План за енергийна ефективност на Община Дряново за периода 2018-2020г (приет с Решение №460/25.05.2018г)

 Решение №460/25.05.2018г на ОбС-Дряново

 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

 План и програма за енергийна ефективност на Община Дряново за периода 2015-2017г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново