Община
Туризъм
Новини

Апел от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Дряново

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

         Във връзка с предстоящата жътвената кампания на територията на Община Дряново и увеличената опасност от пожари, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Дряново се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица на територията на общината с апел:

  • отпадъците и тревната растителност да се събират на безопасни места и да не се палят;
  • абсолютно е забранено паленето на стърнища, слама и суха растителност по слогове, крайпътни ивици и други площи;
  • не се разрешава използването на открит огън и тютюнопушене на разстояние най - малко 100 м от посевите;
  • да не се навлиза с моторни превозно средства в житните масиви;
  • да паркират превозни средства и да устройват лагери за почивка само на определените за целта места;
  • спазвайте забранителните знаци:

 

           

 ПРИ ПОЖАР ТЕЛ. 112!

              

 На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.

 


 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново