Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване към 31.05.2020 г.


 Отчет за касово изпълнение РА към 31.05.2020 г. (Дата на качване: 07.07.2020)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 31.05.2020 г. (Дата на качване: 07.07.2020)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ към 31.05.2020 г. (Дата на качване: 07.07.2020)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 31.05.2020 г. (Дата на качване: 07.07.2020)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 31.05.2020 г. (Дата на качване: 07.07.2020)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 31.05.2020 г (Дата на качване: 07.07.2020)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново