Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

ПРОГРАМА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново


 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново 2019-2021г (приета с Решение №648/30.09.2019г)

 Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Дряново 2016-2020г.

 ПРОГРАМА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново 2012-2015г.

 ПРОГРАМА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Дряново 2008-2011г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново