Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

ПРОГРАМИ за развитие на туризма на територията на Община Дряново


 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2021г (публикувана 03.08.2021г)

 Отчет за 2020г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014 – 2020г (публикуван на 03.08.2021г)

 План за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2020г (публ.на 11.03.2020г)

 Отчет за 2019г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (публ.на 11.03.2020г)

 План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2019г (приет с решение №570/27.02.2019г, публикуван на 01.03.2019г)

 Отчет за 2018г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (приет с решение №570/27.02.2019г, публикуван на 01.03.2019г))

 План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2018г (приет с Решение №420/26.02.2018г)

 Отчет за 2017г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (приет с Решение №420/26.02.2018г)

 План за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2017г (приет с Решение №252/27.2.2017г)

 Отчет за 2016г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г (приет с Решение №252/27.2.2017г)

 План за развитие на туризма на територията на община Дряново за 2016г.

 Отчет за 2015г. по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014-2020г.

 План за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2015г.

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014-2020г.

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2013г.

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2013г. /Приложение/

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2012г.

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2011г.

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2010г.

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2009г.

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново през 2008г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново