Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за второ тримесечие 2020 г.


 Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за второ тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 29.07.2020)

 Отчет за касово изпълнение капиталови разходи обекти второ тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 29.07.2020)

 Отчет за касово изпълнение РА за второ тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 29.07.2020)

  Отчет за касово изпълнение КСФ за второ тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 29.07.2020)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ за второ тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 29.07.2020)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за второ тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 29.07.2020)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за второ тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 29.07.2020)

 Отчет за капиталови разходи за второ тримесечие 2020 г. (Дата на качване: 29.07.2020)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за второ тримесечие 2020 г (Дата на качване: 29.07.2020)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново