Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Общински планове за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и Национален план за действие на МОН


 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за 2013 година за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за 2012 година за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за 2011 година за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за 2010 година за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за 2009 година за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за 2008 година за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново