Община
Туризъм
Общ устройствен план

Общ устройствен план на Община Дряново

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за обществен достъп  на Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Дряново”

 

На основание чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, обявявам за обществен достъп Задание за определяне обхвата и съдържанието на Доклад за Екологична оценка на предварителен проект за „Общ устройствен план на Община Дряново” и разработена Схема за провеждане на консултации с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица.

Становища, мнения и препоръки могат да се депозират до 14.09.2020г. в Община Дряново, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 ч., в сградата на община Дряново, гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ № 19, п.к.5370, и на електронна поща на общината:

 

e-mail: dryanovo@dryanovo.bg

За контакти: 0676 / 72962, 71172, 71174

 

 

 

 

 

Общ устройствен план на Община Дряново Общ устройствен план на Община Дряново Общ устройствен план на Община Дряново

 Протокол

 Задание

 Схема за провеждане на консултации

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново