Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Отчети за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните


 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Дряново за 2020 година (публ.на 04.02.2021г)

 Отчет за дейността на МКБППМН за 2019г (публ.на 06.02.2020)

 Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2018 г (приет с Решение №562/31.01.2019г; публ.на 06.02.2019)

 Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2017г

 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2016г

 9. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2015г.

 ОТЧЕТ за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2014 г.

 ОТЧЕТ за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2013 г.

 ОТЧЕТ за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2012 г.

 ОТЧЕТ за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново за 2011 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново