Община
Туризъм
Преброяване 2021

Новини относно преброяване 2021 г.

ОБЩИНСКА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ - ДРЯНОВО

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка с предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд, от 15 септември Общинската преброителна комисия - Дряново започна набиране на преброители и контрольори.

Критерии при подбора на лица за контрольори и преброители: 

  • Навършени 18 години;
  • Минимална степен на завършено образование - средно;
  • Да не са осъждани за престъпления от общ характер.

Необходими документи:

  • Заявление (по образец);
  • Автобиография (по образец);
  • Копие от диплома за завършено образование;
  • Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи);
  • Документ, удостоверяващ IBAN;
  • Съгласие за обработване на лични данни (по образец).

 

Документите се приемат в административната сграда на Община Дряново на адрес: гр. Дряново, ул „Бачо Киро“ № 19, Център за административно обслужване, до 30.10.2020 г.

Кандидатите ще преминат задължително обучение. С одобрените ще бъде сключен граждански договор.

            Образци на необходимите документи и допълнителна информация ще намерите на интернет страницата на Община Дряново в секция „ПРЕБРОЯВАНЕ 2021“, както и на страницата на НСИ

 

 

Новини относно преброяване 2021 г.

 Заявление

 Съгласие за обработване на лични данни

 НСИ официално прессъобщение

 Заповед ставки

 Критерии за подбор

 CV Template

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново