Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Отчети за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии


 Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. януари 2021г – м. юни 2021г (публикуван на 03.08.2021г)

 Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. юли 2020г – м. декември 2020г (публ.на 04.02.2021г)

 Отчет за дейността на ОбС-Дряново и неговите комисии за периода 12.11.2019г-30.06.2020г (публ.на 04.08.2020г)

 За периода м. януари - м. август 2019г

 За периода м. юли - м. декември 2018г

 За периода м. януари - м. юни 2018г

 За периода м. юли - м. декември 2017г

 За периода м януари - м. юни 2017

 За периода м. юли - м. декември 2016г.

 За периода м. ноември 2015г - м. юни 2016г.

 За периода м. януари - м. август 2015г.

 За периода м. юли – м. декември 2014г.

 За периода м. януари – м. юни 2014г.

 За периода м. юли – м. декември 2013г.

 За периода м. януари – м. юни 2013г.

 За периода м. юни – м. декември 2012г.

 За периода м. ноември 2011 – м. юни 2012г.

 За периода м. януари – м. юни 2011г.

 За периода м. юли – м. декември 2010г.

 За периода м. юли – м. декември 2010г. /Приложение/

 За периода м. януари – м. юни 2010г.

 За периода м. юли – м. декември 2009г.

 За периода м. януари – м. юни 2009г.

 За периода м. юли – м. декември 2008г.

 За периода м. ноември 2007 – м. юни 2008г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново