Община
Туризъм
Акценти

Резултати от конкурс за длъжността Старши експерт Човешки ресурси в дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика“ в Общинска администрация - Дряново

ОБЩИНА ДРЯНОВО

                                                                                                                                                                                                           ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

№ 04/09.10.2020 г.

От дейността на конкурсна комисия, назначена със заповед № 523/23.09.2020 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Старши експерт „Човешки ресурси“ в дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Община Дряново.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № 523/23.09.2020 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Старши експерт „Човешки ресурси“ в дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Община Дряново извърши следното класиране:

 

 

Първо място: Виолета ххххххх Иванова, подала документи за участие с вх. № 22.00-1268/18.09.2020 г. по описа на Община Дряново и получила окончателен резултат 31,43 точки.

 

 

Окончателният резултат на кандидата, съгласно чл. 43 ал. 1 от НПКПМДС е:

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от начина по чл.24 

Коефициент 

Резултат от интервюто 

Коефициент 

Окончателен резултат 

ВИОЛЕТА ИВАНОВА

4.33

3

4.61

4

 

31.43

 

 

…………………………………………….

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

Председател:………/П/……………

                     /Николай Карагьозов/

Членове:  

  1. ................/П/...........................

       /адв. Галин Ненов/

 

  1. ................/П/.........................

/ Полина Александрова /

 

 

Дата: 09.10.2020 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново