Община
Туризъм
Акценти

Резултати от конкурс за длъжността Директор на дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика“ в Общинска администрация - Дряново

ОБЩИНА ДРЯНОВО

                                                                                                                                                                                                                                                                                       ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

ПРОТОКОЛ

№ 04/09.10.2020 г.

От дейността на конкурсна комисия, назначена със заповед № 524/23.09.2020 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Директор на дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Община Дряново.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията, назначена със заповед № 524/23.09.2020 г. на кмета на Община Дряново за провеждане на конкурс за избор на държавен служител за заемане на длъжността Директор на дирекция „Инвестиционна и хуманитарна политика” в Община Дряново извърши следното класиране:

 

Първо място: Васил ххххх Найденов, подал документи за участие с вх. № 22.00-1279/21.09.2020 г. по описа на Община Дряново и получил окончателен резултат 33,72 точки.

Окончателният резултат на кандидата, съгласно чл. 43 ал. 1 от НПКПМДС е:

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от начина по чл.24 

Коефициент 

Резултат от интервюто 

Коефициент 

Окончателен резултат 

ВАСИЛ НАЙДЕНОВ

4.80

3

4.83

4

 

33.72

 

 

 

     Второ място: Мая ххххх Михайлова, подала документи за участие с вх.№ 22.00-1281/21.09.2020 г. по описа на община Дряново и получила окончателен резултат 32.81 точки.

     Окончателният резултат на кандидата, съгласно чл. 43 ал. 1 от НПКПМДС е :

 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от начина по чл.24 

Коефициент 

Резултат от интервюто 

Коефициент 

Окончателен резултат 

МАЯ МИХАЙЛОВА

4.67

3

4.70

4

 

32.81

 

 

 

Трето място: Деница ххххх Вачкова, подала документи за участие с вх.№22.00-1278/21.09.2020 г. по описа на община Дряново и получила окончателен резултат 32.32 точки.

            Окончателният резултат на кандидата, съгласно чл. 43 ал. 1 от НПКПМДС е :

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Резултат от начина по чл.24 

Коефициент 

Резултат от интервюто 

Коефициент 

Окончателен резултат 

ДЕНИЦА ВАЧКОВА

4.56

3

4.66

4

 

32.32

 

…………………………………………….

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

 

Председател:………/П/……………

                     /Николай Карагьозов/

Членове:  

  1. ................/П/...........................

       /адв. Галин Ненов/

 

  1. ................/П/.........................

/ Полина Александрова /

         

 

Дата: 09.10.2020 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново