Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 583/20.10.2020 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба в пакет на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи 10 бр. машини от шивашката промишленост


 Заповед № 583/20.10.2020 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба в пакет на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи 10 бр. машини от шивашката промишленост

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново