Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Обява за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища

О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ  СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(МЗ ОХ-789/30.09.2020г.)

160 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ

в Сухопътни войски:

 

 1. Във в. ф. 28610 – София, 8 бр. съгласно Приложение № 1;

 2. Във в. ф. 24150 – Стара Загора, 26 бр. съгласно Приложение № 2;

 3. Във в.ф. 52740 – Хасково, 7 бр. съгласно Приложение № 3;

 4. В гарнизон Ямбол, 14 бр. съгласно Приложение № 4;

 5. Във в.ф. 34750 – Карлово, 78 бр. съгласно Приложение № 5;

 6. Във в. ф. 54060 – Шумен, 5 бр. съгласно Приложение № 6;

 7. Във в. ф. 24490 – Асеновград, 8 бр. съгласно Приложение № 7;

 8. Във в. ф. 44220 – Пловдив, 6 бр. съгласно Приложение №8;

 9. Във в. ф. 42600 – Мусачево, 8 бр. съгласно Приложение № 9;

                                

         ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 03 .11.2020 г.

ВЪВ  ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

 

    Изисквания: за някои от длъжностите се изисква свидетелство за управление на МПС категории „В” или „С”.

- да не са по-възрастни от 40 години;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер ;

- да няма образувано наказателно производство;

да нямат друго гражданство;

- да покриват нормативите за физическа годност.

                  

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

справка     www.comd.bg

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново