Община
Туризъм
Проекти на наредби

Редактиран проект на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Дряново

Редакция на проекта на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в община Дряново, след проведената на 02.11.2020г работна среща на председателя на ОбС-Дряново, общински съветници,  общинска администрация и представители на спортните клубове в община Дряново.

Проектът на наредбата беше публикуван на 04 август 2020г в сайта на Община Дряново, раздел Административни"актове", подраздел "Проекти на наредби", и в сайта на Общински съвет - Дряново, раздел "Наредби".

Дата на публикуване: 03.11.2020г.


 Редакция на проекта на Наредба за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново