Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Околна среда

Покана за встъпителна пресконференция

Покана за встъпителна пресконференция по проект DIR 51011119 - 2 - 14 “Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система на град Дряново”


 Покана

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново