Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Околна среда

Заповед №39/26.01.2012 г. за избор на изпълнител на услуга за техническа помощ

Заповед №39/26.01.2012 г. за избор на изпълнител на услуга с предмет: “Изпълнение на техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “ Изграждане на ГПСОВ, реконструкция и доизграждане на канализационна система и реконструкция на водоснабдителна система - гр. Дряново” - етап I и етап II” финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”.


 Заповед 39

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново