Община
Туризъм
Акценти

Прекратяване на процедурата по провеждане на конкурс за длъжността Младши експерт в Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси” в Общинска администрация - Дряново

ОБЯВА

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г  на  министъра на здравеопазването

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Със Заповед № 665/03.12.2020 г. на кмета на Община Дряново е отменена Заповед № 649/18.11.2020 г. на кмета на Община Дряново за откриване на процедура по провеждане на конкурс за заемане на длъжността Младши експерт в дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси“ в Община Дряново и е прекратена процедурата по провеждане на конкурса.

 

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

кмет на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново