Община
Туризъм
Акценти

Удължаване на срока за подаване на заявления за участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на комплекс за социални услуги за възрастни хора - гр. Дряново

ОБЯВА

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г  на  министъра на здравеопазването

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Със Заповед № 667/04.12.2020 г. на кмета на Община Дряново се удължава срокът за подаване на заявления за участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на комплекс за социални услуги за възрастни хора - гр. Дряново, в община Дряново, както следва:

Краен срок за подаване на заявления за участие - до 17.00 часа на 04.01.2020 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват всички съобщения във връзка с конкурса - интернет страницата на община Дряново - www.dryanovo.bg,  раздел „Акценти“.

 

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново