Община
Туризъм
Новини

Община Дряново получи 600 000 лв. за ремонт на водопровода в Царева ливада

Община Дряново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха споразумение, с което на Община Дряново бяха отпуснати 600 000 лв. за ремонт на водопровода в село Царева ливада.

Предвидени са средства за подмяна на водопроводна инсталация, попадаща в обхвата на пътно платно на републикански път III-609 в чертите на Царева ливада. Това е изключително добра новина, имайки предвид, че през 2021 година ще бъде цялостно ремонтиран и път ІІІ-609 Трявна - Царева ливада - Дряново.

Неколкократно в рамките на 2020 година кметът на Община Дряново Трифон Панчев подаде заявления до Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите за финансиране на различни проекти. След проведени срещи и разговори с представители на съответните министерства и уточняване параметрите за желаните финансирания, с радост ви съобщаваме, че беше отпуснат финансов ресурс на Община Дряново за този ремонт.

Очакваме в скоро бъдеще и други проекти на общината да получат финансиране. Общинска администрация ще продължи да влага своя труд и усилия за реализирането на поставените цели и приоритети.

Царева ливада
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново