Община
Туризъм
Акценти

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността Директор на Комплекс за социални услуги за възрастни хора - град Дряново

ОБЩИНА ДРЯНОВО

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

за участие в конкурса

за длъжността ДИРЕКТОР

НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

в ОБЩИНА ДРЯНОВО

                  

 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

ДОПУСКА ДО КОНКУРС:

 

ЙОРДАН  МЛЪЗЕВ, подал заявление за участие с вх. № 22.00-1776/04.12.2020 г. 

Допуснатият кандидат трябва да се яви на защита на концепция и интервю на 13.01.2021 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Дряново на ул. „Бачо Киро“ № 19.

 

 

Председател:………/П/……………

                     /Николай Карагьозов/

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново