Община
Туризъм
Новини

Публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2021 г. на Община Дряново

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет - Дряново за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново, кметът Трифон Панчев, кани жителите на общината, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2021 г. на община Дряново.

Публичното обсъждане ще се проведе на 20.01.2021 г.  (сряда) от 17,00 часа в Ритуална зала на Община Дряново.


 Проект за Бюджет за 2021 г. на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново