Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 31.12.2020 г.


 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 31.12.2020 (Дата на качване: 21.01.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 31.12.2020 (Дата на качване: 21.01.2021)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ към 31.12.2020 (Дата на качване: 21.01.2021)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 31.12.2020 (Дата на качване: 21.01.2021)

 Отчет за касово изпълнение РА към 31.12.2020 (Дата на качване: 21.01.2021)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 31.12.2020 (Дата на качване: 21.01.2021)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново