Община
Туризъм
Наредби

НАРЕДБА за управление на горски територии, собственост на община Дряново


 Наредба за управление на горски територии, собственост на община Дряново

 Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от горските територии собственост на Община Дряново, и Методика за образуване на начални цени за продажба на дървесина

 Цени за продажба на дървесина по ценоразпис, утвърдени с Решение №343/02.10.2017г на ОбС-Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново