Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №30/26.02.2021г (Решения №№284-294)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 26 февруари 2021г заседание на съвета

 

Дата на публикуване: 05.03.2021г.

 


 Решения №№284-294 от Протокол №30/26.02.2021г на Общински съвет – Дряново

 Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново за 2020г, приет с Решение №285/26.02.2021г

 Процедура за кандидатстване по проект „Красиво Дряново 2021 - 2023г“, одобрена с Решение №288/26.02.2021г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново