Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №31/10.03.2021г (Решения №№295-296) - извънредно заседание

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 10 март 2021г извънредно заседание на съвета

Дата на публикуване: 11.03.2021г.


 Решения №№295-296 от Протокол №31/10.03.2021г на Общински съвет – Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново