Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК ОКМДСТ на 24.03.2021г - предварителен дневен ред и материали

 24 март 2021г /сряда/, 14:00 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet
 

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 23.03.2021г, 15:00 часа/

1.     Приемане на План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027г /ПИРО Дряново 2021-2027/ (вх.№0700-27/22.03.2021г)
Предложение с проект за решение
План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027г
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2.    Отчет на Кмета за 2020г за изпълнение на управленската програма за срока на мандата Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на кмета на община Дряново мандат 2019 – 2023 г“ за 2020 година (вх.№0702-12/19.02.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

3.     Провеждане на местен референдум във връзка с продажбата на имот - публична общинска собственост – „ПЛОЩАД НА АВТОГАРА“ ( вх.№5800-196/05.03.2021г)
Вносители: Преслава Демирева, д-р Теодора Мъглова и Надя Кукурякова – общински съветници от ПП ГЕРБ.
 Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.
На проведеното на 23.03.2021г заседание на постоянни комисии Вносителите докладваха за отлагане разглеждането на материала за следващия месец.

 

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 13:00 часа на 24.03.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

Заседание на ОбС-Дряново: 29 март 2021г, понеделник , 17:00 часа.

Заседанието на общински съвет ще се проведе от разстояние

чрез платформата Google Meet


 МАТЕРИАЛИ за заседанието на ПК ОКМДСТ

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново