Община
Туризъм
Новини

Община Дряново започна онлайн обсъждане на Плана за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г.

На 25 март от 10:00 часа екипът на Община Дряново стартира дистанционно онлайн обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Дряново за периода 2021-2027 (ПИРО). Бяха представени стратегическата част на Плана и основните проектни предложения по приоритети, които Общината ще се стреми да реализира през следващите 7 години.

С оглед спазване на противоепидемичните мерки и строгите изисквания при организиране на мероприятия на закрито, ръководството на Община Дряново предприе и организира дистанционно онлайн обществено обсъждане, на което бе чуто мнението на заинтересованите страни в Общината.

Всички участници в онлайн обсъждането предварително направиха своята заявка чрез електронната поща на Общината. За всички, които нямаха възможност да вземат участие в онлайн обсъждането, могат да разгледат направената презентация за Плана и вариант на ПИРО с анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на Община Дряново.

Всички документи, свързани с изработването на ПИРО ДРЯНОВО 2021-2027 г., са качени в сайта на Община Дряново в секция Административни актове à Стратегии, планове и програми.

За въпроси и препоръки: dryanovo@dryanovo.bg.


 На 25 март от 10:00 часа екипът на Община Дряново стартира дистанционно онлаПлан за интегрирано развитие на община Дряново за периода 2021-2027 (ПИРО)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново