Община
Туризъм
Материали за заседания

Протоколи от проведените на 23 и 24 март 2021г заседания на пост. комисии / проведени от разстояние чрез платформата Google Meet/


 Протокол от заседанието на ПК ФИПКОП от 24.03.2021г

 Протокол от заседанието на ПК УТСГВСЕ от 24.03.2021г

 Протокол от заседанието на ПК ОКМДСТ от 24.03.2021г

 Протокол от заседанието на ПК ОбАОбРС от 23.03.2021г

 Протокол от заседанието на ПК ЗСДЖН от 23.03.2021г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново