Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №32/29.03.2021г (Решения №№297-307)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 29 март 2021г заседание на съвета

Дата на публикуване: 31.03.2021г.

 


 Решения №№297-307 от Протокол №32/29.03.2021г на Общински съвет – Дряново

 План за интегрирано развитие на Община Дряново 2021-2027г, приет с Решение №297/29.03.2021г

 Програма за енергийна ефективност на Община Дряново за периода 2021 – 2027 год., приета с Решение №298/29.03.2021г.

 Вътрешни правила за организацията и дейността на Наблюдателната комисия по чл.170 ал.2 от ЗИНЗС към Общински съвет – Дряново, приети с Решение №299/29.03.2021г.

 Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Дряново 2014 – 2020 г за периода 01.01.2020г – 31.12.2020г, приет с Решение №300/29.03.2021г.

 Годишен отчет за изпълнените от Община Дряново дейности, заложени в Регионална програма за управление на отпадъците на Регион Севлиево, за 2020г, приет с Решение №301/29.03.2021г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново