Община
Туризъм
Новини

Започнаха подготвителните дейности по изпълнение на обект: „Подмяна водопроводна инсталация в чертите на село Царева ливада"

Започнаха подготвителните дейности по изпълнение на обект: „Подмяна водопроводна инсталация, попадаща в обхвата на пътното платно на републикански път III-609 в чертите на село Царева ливада от км 57+015 до км 58+200“.

Стойността на строително – монтажните работи е в размер на 770 889,24 лева с включен ДДС. Дейностите трябва да приключат в рамките на настоящата 2021 година. След подмяна на водопроводната инсталация предстои рехабилитация на пътното платно на целия участък от гр. Дряново до гр. Трявна.

 

Започнаха подготвителните дейности по изпълнение на обект: „Подмяна водопроводна инсталация в чертите на село Царева ливада Започнаха подготвителните дейности по изпълнение на обект: „Подмяна водопроводна инсталация в чертите на село Царева ливада Започнаха подготвителните дейности по изпълнение на обект: „Подмяна водопроводна инсталация в чертите на село Царева ливада
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново