Община
Туризъм
Новини

Официална церемония „Откриване на обекта“ и "Заключителна пресконференция"

Днес се проведе официална церемония „Откриване на обекта“ и "Заключителна пресконференция" във връзка с приключването на проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0018-C01.

Проектът ще спомогне за развитието на мрежата от социални услуги в общността, съобразно потребностите на лицата с психични разстройства, подобрявайки тяхното  качество. От друга страна това ще осигури нужната подкрепа на лицата с психични разстройства и ресурс за възстановяване на живота им и завръщане в общността. Във всеки един от центровете ще бъдат настанени по 15 лица или общо за седемте центъра  105 лица.

 

Официална церемония „Откриване на обекта“ и Официална церемония „Откриване на обекта“ и Официална церемония „Откриване на обекта“ и Официална церемония „Откриване на обекта“ и
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново