Община
Туризъм
Материали за заседания

График за заседанията на постоянните комисии и на ОбС за м. април 2021г, определени на Председателския съвет на 12.04.2021г

Заседания на постоянните комисии към ОбС-Дряново

22.04.2021г, четвъртък

15:00 часа - ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“, ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“ и ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

17:00 часа - ПК „Финансово-икономическа политика и контрол на обществените поръчки“ и ПК „Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология“

Заседанията ще се проведат от разстояние чрез платформата Google Meet

 

Редовно заседание на Общински съвет – Дряново: На 27.04.2021г /вторник/ от 14:00 часа. Заседанието ще се проведе от разстояние чрез платформата Google Meet.

 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново