Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 223/20.04.2021 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба в пакет на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи 7 бр. машини от шивашката промишленост


 Заповед № 223/20.04.2021 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба в пакет на движими вещи - частна общинска собственост, представляващи 7 бр. машини от шивашката промишленост

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново