Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от д-р Теодора Мъглова-Иванова

Общински съветник от Общински съвет - Дряново

 

ОТНОСНО: Публикуване на проект на изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново (Приет с Решение №390/20.12.2013г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №42). Влиза в сила от 01.01.2014г.)

Проектът на изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново е разработен на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На основание чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на изменение и допълнение на Правилника, заедно с мотивите, е публикуван в сайта на Община Дряново, раздел „Административни актове“, подраздел „Проекти на наредби“ (www.dryanovo.bg) и в сайта на Общински съвет – Дряново (obs-dryanovo.com)

Дата на публикуване: 10.05.2021г.

Във връзка с чл.26 ал.4 от ЗНА заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на изменение и допълнение на Правилника в срок до 09.06.2021г включително (30-дневен срок от публикуването му).

Предложенията и становищата могат да бъда внесени в писмен вид в деловодството на Община Дряново – до председателя на ОбС–Дряново, или по електронен път на адрес: predsedatel@dryanovo.bg

 


 МОТИВИ

 ПРОЕКТ на изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново