Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 241/10.05.2021 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 6 месеца на помещение, представляващо Кабинет по технологии, находящо се в ПГИ "Рачо Стоянов" в гр. Дряново


 Заповед № 241/10.05.2021 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 6 месеца на помещение, представляващо Кабинет по технологиир находящо се в ПГИ "Рачо Стоянов" в гр. Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново