Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 242/10.05.2021 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на Здравна служба, находяща се в ПИ 104 от кв. 27 по плана на с. Янтра, Община Дряново


 Заповед № 242/10.05.2021 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на Здравна служба, находяща се в ПИ 104 от кв. 27 по плана на с. Янтра, Община Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново