Община
Туризъм
Материали за заседания

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 31.05.2021г (Протокол №37)

На 31.05.2021г (понеделник) от 16 00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново, чрез платформата Google Meet, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Актуализиране на бюджета на Община Дряново за 2021г и актуализация на обекти в частта капиталови разходи финансирани със средства от републиканския бюджет (вх.№0700-39/27.05.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

Заседанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 

  МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на общинския съвет (Протокол №37/31.05.2021г на ОбС-Дряново)

 Допълнение към материалите на 37-мото заседание на ОбС

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново