Община
Туризъм
Материали за заседания

Номиниране на носители на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти за учебната 2021/2022 година

Учениците, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2021/2022 година, трябва да подадат в Общински съвет – Дряново следните документи:

1.Мотивационно писмо

2.Ксерокопие на документ, удостоверяващ отличен успех

3.Ксерокопие на дипломи, грамоти, сертификати и др., удостоверяващи получените награди

4.Документ от съответното училище, доказващо липсата на наложени наказания

Крайният срок за подаване на документи от учениците е 15.07.2021г /четвъртък/.

 

Учениците, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”, трябва да отговарят на следните условия:

1.Да са жители на Община Дряново и да се обучават в средно училище в гр. Дряново /гимназиален курс/

2.Да имат среден успех от предходна учебна година най-малко отличен 5,50.

3.Да са получавали награди от областни, национални и международни олимпиади, състезания и конкурси

4.Да са обществено ангажирани, с участие в прояви на училищно и общинско ниво

5.Да не са им налагани наказания по Правилника за прилагане Закона за народната просвета и по Правилниците за дейността на съответните училища

6.Да подадат необходимите документи в установените срокове

 

 

Студентите, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за учебната 2021/2022 година, трябва да подадат в Общински съвет – Дряново следните документи:

1.Мотивационно писмо

2.Ксерокопие на документ, удостоверяващ отличен успех

3.Ксерокопие на дипломи, грамоти, сертификати и др., удостоверяващи получените награди

4.Документ от съответното висше учебно заведение, доказващо липсата на наложени наказания

Крайният срок за подаване на документи от студентите е 30.07.2021г /петък/.

 

Студентите, кандидатстващи за стипендия „Архимандрит Максим Райкович”, трябва да отговарят на следните условия:

1.Да са жители на Община Дряново

2.Да имат среден успех от предходна учебна година най-малко отличен 5,50.

3.Да са получавали награди от областни, национални и международни олимпиади, състезания и конкурси

4.Да са обществено ангажирани, с участие в прояви на висшето учебно заведение и национално ниво

5.Да не са прекъсвали обучението си по неуважителни причини

6.Да подадат необходимите документи в установените срокове

 


 Правилник за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново