Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК ОКМДСТ на 23.06.2021г - предварителен дневен ред и материали

23.06.2021г, сряда, 17:00 часа

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

/заседания от разстояние чрез платформата Google Meet/

Предварителен дневен ред:

1. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишни деца на територията на община Дряново от учебната 2021/2022 година (вх.№0700-48/11.06.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

2. Прекратяване на договор за безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост (вх.№6100-71/21.06.2021г) /Договор №72 от 28.06.2011г с НЧ „Надежда-1925“, с. Туркинча/
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

3. Изграждане на Бюст-паметник на Никола Българенски (вх.№0801-40/08.06.2021г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмет на Община Дряново /внесено становище от Кмета на 14.06.2021г/.

4. Актуализиране състава на Временната комисия за подбор и номиниране на носител на стипендията „Архимандрит Максим Райкович” /създадена с Решение №97/22.04.2020г, актуализирана с Решение №182/28.07.2020г на ОбС-Дряново/ (вх.№5600-38/18.06.2021г)
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

 

Заседание на Общински съвет – Дряново

28.06.2021г, понеделник, 14:00 часа

/Заседание от разстояние чрез платформата Google Meet/

 


 МАТЕРИАЛИ за заседанието на ПК ОКМДСТ, 23.06.2021г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново