Община
Туризъм
Избори за народни представители в 46-ото Народно събрание 2021

Подаване на заявления във връзка с изборите на 11.07.2021 г.

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г., Община Дряново информира гражданите, че избирателите имат право да подадат:

1. Заявлениe за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Заявлението се подава от избирател, който има постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 26 юни 2021 г. до кмета на Община Дряново на място в сградата на Общината – отдел ГРАО, кмета или кметския наместник на съответното населено място и по електронен път на адрес: https://regna.grao.bg/.

Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на Община Дряново - Приложение №12-НС

2.  Заявлениe за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявлението се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 26.06.2021 г., от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни  преди изборния ден (05.07.2021 г.) при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес. - Приложение №14-НС

3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки

Заявлението се подава не по-късно от 7 дни преди изборния ден - 03.07.2021 г., до кмета на Община Дряново на място в сградата на Общината - отдел ГРАО, кмета или кметския наместник на съответното населено място.

Със същото съдържание избирателите могат да подадат електронно заявление през интернет страницата на Община Дряново - Приложение № 8-НС

4. Заявление за изключване от списъка на заличените лица.

Съгласно чл. 39, ал. 2 - 6 и чл.252, ал.2 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, могат да подадат заявление-декларация за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник.

Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Искането може да бъде направено чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната община по постоянен адрес - Приложение №10-НС и Приложение №11-НС

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново