Община
Туризъм
Проекти на наредби

Проект за изменение и допълнение на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Светлана Лакова

Общински съветник от Общински съвет - Дряново

 

ОТНОСНО: Публикуване на проект за изменение и допълнение на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти

Проектът за изменение и допълнение на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти е разработен на основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На основание чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на изменение и допълнение на Правилника, заедно с мотивите, е публикуван в сайта на Община Дряново, раздел „Административни актове“, подраздел „Проекти на наредби“ (www.dryanovo.bg) и в сайта на Общински съвет – Дряново (obs-dryanovo.com)

Дата на публикуване: 28.06.2021г.

Във връзка с чл.26 ал.4 от ЗНА заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проекта на изменение и допълнение на Правилника в срок до 28.07.2021г включително (30-дневен срок от публикуването му).

Предложенията и становищата могат да бъда внесени в писмен вид в деловодството на Община Дряново – до председателя на ОбС–Дряново, или по електронен път на адрес: predsedatel@dryanovo.bg

 

 


 МОТИВИ

 ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за дряновски ученици и студенти

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново