Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 381/06.07.2020 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 23947.501.703 по плана на гр. Дряново


 Заповед № 381/06.07.2020 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 23947.501.703 по плана на гр. Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново