Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 30.06.2021 г.


 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 30.06.2021 г. (Дата на качване: 15.07.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 30.06.2021 г. (Дата на качване: 15.07.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 30.06.2021 г. (Дата на качване: 15.07.2021)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ към 30.06.2021 г. (Дата на качване: 15.07.2021)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 30.06.2021 г. (Дата на качване: 15.07.2021)

 Отчет за касово изпълнение РА към 30.06.2021 г. (Дата на качване: 15.07.2021)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново