Община
Туризъм
Материали за заседания

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 19.07.2021г, Протокол №39

На 19 юли 2021г (понеделник) от 14 00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет – Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.    Промяна бюджета на Община Дряново във връзка с окончателно разплащане на дейности по проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново“ (вх.№6200-119/15.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 

Заседанието ще се проведе от разстояние чрез платформата Google Meet при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на КОВИД-19.

 


 ПОКАНА за заседанието на ОбС на 19.07.2021г

 МАТЕРИАЛИ за заседанието на ОбС на 19.07.2021г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново