Община
Туризъм
Материали за заседания

Заседание на ПК ОбАОбРС, ПК ЗСДЖН и ПК ОКМДСТ на 21.07.2021г - предварителен дневен ред и материали

21 юли 2021г /сряда/, 16:00 часа - заседание от разстояние чрез платформата Google Meet

ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване“

ПК „Общинска администрация, обществен ред и сигурност“

ПК „Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм“

Предварителен дневен ред

/Последна актуализация: 19.07.2021г, 17:00 часа/

1.     Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2021г и Отчет за 2020г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014 – 2020г (вх.№0700-55/19.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ФИПКОП“.

2.     Актуализация списъка на средищните училища за учебната 2021/2022г (вх.№5600-45/19.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

3.     Актуализиране списъка на средищните детски градини за учебната 2021/2022г (вх.№2300-8/19.07.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.
Становище: ПК „ОКМДСТ“; ПК „ОбАОбРС“.

4.     Изменение и допълнение на Правилника за стипендия „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти (вх.№0801-42/23.06.2021г) /Проектът на промени е публикуван в сайта на ОбС и на Община Дряново на 28.06.2021г/
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

5.     Освобождаване на директора на Общинско предприятие „Чисто Дряново“ (вх.№0801-44/28.06.2021г)
Вносител: Светлана Лакова – общински съветник.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“; Кмета на община Дряново.

6.    Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. януари 2021г – м. юни 2021г (вх.№0801-47/14.07.2021г))
Вносител: Тодор Георгиев – председател на Общински съвет – Дряново.
Становище: ПК „ФИПКОП“; ПК „УТСГВСЕ“; ПК „ОбАОбРС“; ПК „ОКМДСТ“; ПК „ЗСДЖН“.

7.     Молби за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени деца
ПК „ЗСДЖН“ /Приложение/.

 

Предложения и становища по разглежданите въпроси

могат да бъдат внесени от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и медии

по електронен път на ел. поща с адрес predsedatel@dryanovo.bg

до 15:00 часа на 21.07.2021г.

(на основание чл.56 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново)

 

Заседание на ОбС-Дряново: 27 юли 2021г, вторник, 14:00 часа

Ритуална зала на Община Дряново

 


 МАТЕРИАЛИ за заседанието на комисиите от 16:00 часа

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново