Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 444/15.07.2021 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Туркинча


 Заповед № 444/15.07.2021 г. за провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Туркинча

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново