Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Заповед № 447/16.07.2021 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, по кадастралната карта на гр. Дряново


 Заповед № 447/16.07.2021 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, частна общинска собственост, по кадастралната карта на гр. Дряново

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново