Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №40/27.07.2021г (Решения №№366-381)

 

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 27 юли 2021г заседание на съвета

 

Дата на публикуване: 03.08.2021г.

 


 Решения №№366-381 от Протокол №40/27.07.2021г на Общински съвет – Дряново

 Правилник за стипендия „Архимандрит Максим Райкович“ за дряновски ученици и студенти (актуализиран с приетите с решение №366/27.07.2021г допълнения)

 Програма за развитие на туризма на територията на Община Дряново за 2021г (приета с Решение №367/27.07.2021г)

 Отчет за 2020г по Програма за развитие на туризма в община Дряново за периода 2014 – 2020г (приет с Решение №367/27.07.2021г

 Приложение към Решение №377/27.07.2021г /одобрени нови схеми на паркинги в гр. Дряново/

 Отчет на кмета на община Дряново за изпълнение решенията на Общински съвет - Дряново за периода м. януари 2021г – м. юни 2021г (приет с Решение №379/27.07.2021г)

 Отчет за дейността на Общински съвет - Дряново и на неговите комисии за периода м. януари 2021г – м. юни 2021г (приет с Решение №380/27.07.2021г)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново